Українська
User navigation
logout icon Вийти

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Ця Політика конфіденційності (надалі - «Політика») є невід'ємною частиною Договору про надання послуг (надалі - «договір») і діє разом із ним. Терміни і поняття, що використовуються в цій Політиці, аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в договорі.
2.Ця Політика визначає порядок опрацювання Конфіденційної інформації Компанією та поширюється на всіх Користувачів Сервісу.
3. Компанія здійснює обробку Конфіденційної інформації в межах і в порядку, визначених цією Політикою, Законом України «Про захист персональних даних», іншим відповідним законодавством України.
4. Встановлюючи та використовуючи Сервіс, Користувач погоджується із цією Політикою та надає свою однозначну згоду на збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, видалення Конфіденційної інформації включно зі своїми персональними даними, що є обов'язковою умовою для користування Сервісом. У разі незгоди Користувача з умовами Політики Користувач зобов'язаний припинити користування Сервісом.
5. Конфіденційною інформацією у контексті цієї Політики є будь-яка інформація про Користувача (включно із персональними даними), що отримується Компанією безпосередньо від Користувача та/або у зв'язку із використанням Користувачем Сервісу (надалі - «Конфіденційна інформація»).
6. Опрацюванням Конфіденційної інформації є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються Компанією з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із Конфіденційною інформацією, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (поновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Конфіденційної інформації.
7. Компанія здійснює опрацювання такої Конфіденційної інформації:
   7.1. Дані, які Користувач надає самостійно, реєструючись на Сервісі та користуючись послугами Сервісу:
         1. Інформація, що надається Користувачем для реєстрації особистого профілю Замовника (містить прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, особисте фото (за бажанням)). .
         2. Інформація, що надається Користувачем для реєстрації особистого профілю Виконавця (містить прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, паспортні дані (за бажанням), особисте фото (за бажанням), опис профілю (за бажанням), фото робіт (за бажанням)).
         3. Інформація, що надається Користувачем для реєстрації особистого профілю Виконавця з платними профілями (містить інформацію, перелічену в підпункті 2 пункту 7.1 Договору, сертифікати, прейскурант (перелік послуг, що складається з найменувань та вартості, спецпропозиція (унікальні пропозиції майстра)).
Користувачі гарантують, що надані ними особисті дані є правдивими та актуальними. Користувачі несуть повну відповідальність, зокрема, цивільну, адміністративну, а також кримінальну за всю інформацію, надану (розміщену) ними під час реєстрації особистого профілю на Сервісі та протягом користування Сервісом. Користувач має повною мірою розуміти та самостійно оцінювати всі ризики щодо надання (розкриття) відповідної інформації.
Користувач несе повну відповідальність за всю та будь-яку інформацію, що розміщується/надається ним для розміщення в особистому профілі, включно з контактними даними. Користувач розуміє та погоджується, що така інформація (включно з контактними даними) є відкритою для необмеженої кількості осіб, отже, будь-яка третя особа може отримати доступ до такої інформації. Компанія в жодному разі не несе відповідальності за наслідки надання Користувачем інформації про себе в особистому профілі для загального доступу необмеженому колу осіб.
   7.2. Дані, які Компанія отримує із зверненнями Користувачів (звернення про надання технічної підтримки, звернення зі скаргами на інших Користувачів, надання відгуків, оцінок іншим Користувачам тощо).
   7.3. Інформація, що генерується під час користування Сервісом (інформація про місцезнаходження (геолокацію) Виконавця, інформація про використання Сервісу (зокрема, дата і час використання Сервісу), статус Користувача (перебування в режимі онлайн чи офлайн, інший статус), використані функції Сервісу, несправності в роботі Сервісу, інформація взаємодії Користувачів під час використання сервісу особистих повідомлень (чату) тощо). Опрацювання такої інформації необхідне для належної роботи Сервісу та його оптимізації.
   7.4. Інформація про пристрій Користувача, з якого здійснюється користування Сервісом, зокрема, але не виключно, IP-адреса, файли cookie, програмне забезпечення, унікальні ідентифікатори пристрою, серійні номери пристрою.
8. Компанія здійснює опрацювання Конфіденційної інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, в порядку та обсязі, що необхідні для належного функціонування Сервісу та надання Послуг Компанії, зокрема, з метою:
   - реєстрації Користувачів;
   - ідентифікації, авторизації Користувачів;
   - забезпечення належного функціонування Сервісу;
   - пошуку та аналізу причин імовірних помилок у роботі Сервісу;
   - забезпечення зв'язку між Компанією та Користувачами, зокрема, для технічної підтримки, інформування Користувачів про оновлення Сервісу, реагування на запити Користувачів;
   - забезпечення зв'язку Користувачів між собою;
   - аналізу статистики використання Сервісу та оцінки інтересу щодо Сервісу;
   - покращення якості та зручності використання Сервісу;
   - забезпечення дотримання умов договору та Правил користування Сервісом, включаючи боротьбу із шахрайством та некоректною поведінкою Користувачів.
9. Користувач при опрацюванні його персональних даних, зокрема, має право:
   - знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх опрацювання;
   - отримувати інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
   - на доступ до своїх персональних даних;
   - отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи опрацьовуються його персональні дані, а також отримувати вміст таких персональних даних;
   - висувати вмотивовані вимоги Компанії із запереченням проти опрацювання своїх персональних даних;
   - висувати вмотивовані вимоги Компанії щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані опрацьовуються незаконно чи є недостовірними;
   - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи шкодять честі, гідності та діловій репутації фізичної особи;
   - звертатися із скаргами на опрацювання своїх персональних даних до компетентних органів державної влади;
   - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   - відкликати згоду на обробку персональних даних, у такому випадку опрацювання персональних даних до моменту відкликання вважається правомірним.
10.Компанія використовує різні інструменти захисту Конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу чи розголошення, зокрема, але не виключно:
    - призначає відповідальних осіб за організацію опрацювання Конфіденційної інформації;
    - забезпечує зберігання носіїв Конфіденційної інформації;
    - встановлює правила доступу до Конфіденційної інформації;
    - використовує засоби захисту Конфіденційної інформації, необхідні для попередження несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації;
    - забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації та вжиття відповідних заходів.
Водночас Компанія не надає та не може надавати жодних гарантій і не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили незаконний доступ до Конфіденційної інформації.
11. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримувати несанкціонований доступ до особистого профілю Користувача, його персональних та інших даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
12. Компанія не несе відповідальності у разі, якщо доступ до Конфіденційної інформації Користувача та/або його особистого профілю було отримано третіми особами внаслідок введення Користувача в оману або в інший злочинний спосіб.
13. Компанія залишає за собою право використовувати Конфіденційну інформацію, зокрема, надавати її третім особам без повідомлення про це Користувача у разі:
    - розслідування порушень законодавства та (або) будь-яких порушень правил користування Сервісом, шляхом передачі правоохоронним органам на законну вимогу останніх щодо передачі таких даних;
    - вирішення конфліктів і судових спорів на підставі отриманого обґрунтованого запиту;
    - боротьби із шахрайством;
    - захисту прав, власності або безпеки Компанії, інших Користувачів.
14. Компанія може надавати Конфіденційну інформацію Користувачів без їх повідомлення про це на запит компетентних органів, наданий у порядку, визначеному чинним законодавством України.
15. Компанія залишає за собою право надавати Конфіденційну інформацію без повідомлення про це Користувачів афілійованим особам Компанії та іншим довіреним третім особам, які мають відповідні повноваження, зокрема, але не виключно, на підставі довіреності, для опрацювання такої Конфіденційної інформації від імені Компанії. Таке опрацювання здійснюється відповідно до інструкцій Компанії та цієї Політики. Погоджуючись із умовами цієї Політики, Користувач надає свою згоду на опрацювання Конфіденційної інформації третіми особами на умовах, передбачених цим пунктом.
16. У разі продажу або реорганізації бізнесу Компанії, внаслідок чого Компанія передасть Сервіс новому власнику, Конфіденційна інформація Користувачів може бути передана такому новому власнику для забезпечення безперервності функціонування Сервісу без повідомлення про це Користувачів.
17. Компанія зберігає Конфіденційну інформацію Користувача до моменту отримання відповідного запиту Користувача щодо її видалення.
18. Видалення Конфіденційної інформації на запит Користувача, отриманий із використанням інструментів Сервісу, автоматично передбачає припинення договору про надання послуг і деактивацію особистого профілю Користувача (припинення реєстрації). Конфіденційна інформація видаляється за винятком тієї її частини, що була публічно оприлюднена власне Користувачем під час укладення правочинів із іншими Користувачами, через що набула статусу інформації про господарські або інші подібні операції.
19. У разі видалення особистого профілю Користувача він втрачає можливість використовувати Сервіс через особистий профіль, який був видалений.
20. Користувачі зобов'язані розуміти, що у разі переходу за деякими посиланнями, розміщеними на Сервісі, вони можуть бути направлені на сервіси, додатки, сайти третіх осіб, де опрацювання Конфіденційної інформації перебуває поза контролем Компанії. У такому випадку застосовуватимуться політики конфіденційності та правила опрацювання персональних даних таких третіх осіб, за які Компанія не несе жодної відповідальності.
21. Компанія має право надсилати Користувачеві інформаційні повідомлення та будь-яку іншу інформацію щодо функціонування Сервісу, надіславши push-повідомлення та/або повідомлення на зареєстровану адресу електронної пошти/зареєстрований номер мобільного телефону Користувача.
22. Відносини Користувачів та Компанії щодо застосування Політики регулюються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних» та іншими міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України.
23. Компанія залишає за собою право в будь-який час оновлювати цю Політику без необхідності попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за актуальними редакціями Політики. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний негайно припинити користування Сервісом. Продовження користування Сервісом свідчить про згоду Користувача з відповідною редакцією Політики.
24. Із запитаннями, коментарями та скаргами щодо опрацювання Конфіденційної інформації Компанією можна звернутися, надіславши листа на адресу електронної пошти [email protected].


Редакція Політики конфіденційності станом на 09.11.2020 р.