Українська
User navigation
logout icon Вийти

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця угода є відкритою пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНЛАЙН МЕДІА ХОЛДИНГ» (надалі - «Компанія»), адресованою невизначеному колу осіб укласти договір про надання інформаційних послуг (надалі - «договір») на умовах, викладених нижче.

1.2 Договір про надання послуг, який укладається як результат акцепту цієї оферти, є договором приєднання в контексті статей 633, 634 Цивільного кодексу України, що виключає можливість Користувача пропонувати свої умови договору.

1.3 Акцептом цієї оферти вважатиметься вчинення Користувачем дій, внаслідок яких він отримує доступ до Послуг Компанії та Сервісу, а датою акцепту визначатиметься дата/час реєстрація Користувача.

1.4 Компанія залишає за собою право без попереднього попередження (повідомлення) Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни до умов цього договору та додатків до нього та/або відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. Нова редакція договору та додатка до договору набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено умовами нової редакції договору. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за актуальною редакцією договору.

1.5 Продовження користування Сервісом після будь-яких змін договору є однозначним і достатнім підтвердженням згоди Користувача з новими умовами договору.

1.6 Терміни, що використовуються в договорі:

Компанія - юридична особа ТОВ «ОНЛАЙН МЕДІА ХОЛДИНГ», яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства України.

Сервіс «MAPUS» (Сервіс) - технологічна інформаційна платформа, що надає Користувачам можливість створювати, опрацьовувати, обмінюватися та вчиняти інші дії з інформацією, необхідною для укладення, зміни та припинення правочинів, а також для інших цілей Користувачів щодо укладення та виконання таких правочинів.

Послуги Компанії - сукупність дій Компанії для забезпечення роботи Сервісу, безперешкодного доступу до інформації з боку Користувачів, а також забезпечення можливості роботи з інформаційною базою Сервісу (розміщення Оголошень Виконавця, Завдань Замовника, Пропозицій Виконавця щодо виконання Завдань Замовника тощо).

Додаткові послуги - Компанія надає можливість отримати преміум підписку для Виконавця шляхом популяризації Сервісу та залучення певної кількості користувачів за результатами обміну інформацією в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Користувач - фізична особа, якій виповнилося 14 (чотирнадцять) років, яка погодилася з умовами цього договору та користується Сервісом у порядку, визначеному договором і додатками до нього. Користувач може бути зареєстрований на Сервісі як Замовник та (або) Виконавець.

Замовник - Користувач, який зареєструвався на Сервісі та розміщує Завдання (щодо надання послуг/виконання робіт) та/або вибирає Оголошення Виконавця для отримання послуг/робіт у порядку та на умовах, визначених цим договором.

Виконавець - Користувач, який зареєструвався на Сервісі та розміщує Оголошення та/або Пропозиції щодо виконання Завдань Замовника в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Завдання - інформація, що розміщується Замовником на Сервісі та містить запит про надання послуг/виконання робіт Виконавцем.

Пропозиція виконати Завдання (Пропозицію) - відповідь Виконавця на Завдання Замовника надати послуги/виконати роботи з визначенням умов, за яких Виконавець готовий розпочати надання послуг/виконання робіт за таким Завданням Замовника.

Оголошення - інформація, що розміщується Виконавцем на Сервісі та містить, зокрема, але не виключно, інформацію щодо кваліфікації, компетентності, досвіду роботи Виконавця.

Політика конфіденційності - умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією; додаток до договору, що є його невід'ємною частиною.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом цього договору є послуги Компанії, визначені в пункті 1.6 цього Договору.

2.2 Укладаючи цей договір, Користувач розуміє та погоджується з тим, що Компанія не є організатором та (або) ініціатором угод між Користувачами. Усі правочини між Користувачами щодо надання послуг/виконання робіт укладаються безпосередньо між ними, а Сервіс є виключно інформаційною платформою.

2.3 Будь-яка взаємодія Користувача із Сервісом означає повне прийняття умов цього договору.

2.4 Погоджуючись із цим договором та його умовами, Користувач автоматично погоджується з Політикою конфіденційності. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

3.1 Компанія залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сервісі інформацію (в т. ч. інформацію, розміщену Користувачами), зокрема, але не виключно, якщо Компанія вважає, що така інформація та/або матеріали є неприйнятними, неетичними та/або такими, що порушують умови цього договору та/або законодавство України, без пояснення причин своїх дій та необхідності попереднього повідомлення про це Користувача.

3.2 Компанія залишає за собою право на власний розсуд і без необхідності пояснення причин своїх дій (зокрема, але не виключно, якщо особа не надала необхідних документів/інформації для реєстрації особистого профілю та/або надала підроблені документи або документи/дані, які їй не належать, та/або Компанія має підстави вважати, що така особа може виявитися шахраєм або в будь-який інший спосіб порушувати законодавство України під час використання Сервісу), відмовити такій особі в реєстрації особистого профілю на Сервісі та/або призупинити реєстрацію особистого профілю на Сервісі до моменту надання запитуваних Компанією документів (інформації).

3.3 Компанія має право передавати права та обов'язки за цим договором будь-яким третім особам.

3.4 Компанія залишає за собою право без попереднього повідомлення Користувача та зазначення причин своїх дій обмежити, призупинити або припинити доступ Користувача до Сервісу без здійснення будь-яких відшкодувань Користувачеві, в тому числі, якщо Компанія має підстави вважати, що Користувач (умисно або через необережність):

порушує умови цього договору та/або законодавство України;

здійснює шахрайську або іншу незаконну діяльність;

користується Сервісом несумлінно та/або не відповідно до функціонального призначення Сервісу;

завдає шкоди Сервісу та/або його роботоздатності;

завдає шкоди діловій репутації Компанії;

у разі отримання Компанією обґрунтованих скарг інших Користувачів;

з інших підстав.

Зазначений перелік підстав не є вичерпним.

3.5 Компанія має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сервісу без узгодження з Користувачем.

3.6 Компанія має право надсилати Користувачеві будь-яку інформацію щодо функціонування Сервісу, а також інформацію рекламного характеру (зокрема, відповідно до критерію геолокації Користувача), надіславши push-повідомлення та/або повідомлення на зареєстровану адресу електронної пошти Користувача та/або SMS-повідомлення на зареєстрований номер мобільного телефону Користувача.

3.7 Компанія також має інші права, визначені цим договором, додатками до нього та чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1 Користувач зобов'язаний належним чином дотримуватися умов цього договору.

4.2 Користувач несе відповідальність за використання Сервісу у будь-який спосіб, прямо не дозволений положеннями цього договору.

4.3 Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії із Сервісом, зокрема, але не виключно, Користувачеві заборонено самостійно та/або із залученням третіх осіб здійснювати будь-яке несанкціоноване втручання у функціонал Сервісу.

4.4 Під час використання Сервісу Користувач не має права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати у будь-який інший спосіб будь-яку інформацію та/або об'єкти права інтелектуальної власності, що може призвести до порушення прав третіх осіб.

4.5 Під час використання Сервісу Користувачеві заборонено:

порушувати будь-які нормативно-правові акти, в тому числі, але не виключно, закони України, права третіх осіб, умови цього договору.

розміщувати неточну, неправдиву та іншу інформацію, яка може вводити в оману інших Користувачів, а також інформацію образливого характеру;

поширювати спам, інші масові електронні повідомлення;

збирати інформацію про інших Користувачів;

рекламувати будь-який зовнішній сайт, програму, продукт або послугу.

4.6 Користувач гарантує, що він має всі права на матеріали та/або інформацію, що розміщується ним на Сервісі.

4.7 У разі висування Компанії будь-яких претензій з боку третіх осіб через порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб, всі зазначені претензії будуть врегульовані Користувачем самостійно та власним коштом, а шкода, завдана таким порушенням, буде відшкодована ним Компанії та/або третім особам у повному обсязі.

4.8 Користувач має право повідомляти Адміністрації Компанії (листом на електронну адресу: [email protected] або за допомогою форми зворотного зв'язку) у разі виявлення факту порушення іншими Користувачами договірних відносин надання послуг/виконання робіт. Водночас Користувач повною мірою розуміє та погоджується з тим, що Компанія не контролює якість та строки надання послуг/виконання робіт Виконавцем, а також грошові зобов'язання Користувачів щодо надання послуг/виконання робіт, отже, Користувачі беруть на себе повну відповідальність і всі ризики щодо наявних між ними договірних відносин надання послуг/виконання робіт.

4.9 Із будь-якими скаргами та/або пропозиціями щодо функціонування Сервісу, а також для вирішення технічних проблем щодо користування Сервісом Користувач може звернутися до Адміністрації Компанії, надіславши лист на електронну адресу: [email protected] або за допомогою форми зворотного зв'язку.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1 Сервіс є єдиним цілісним комплексом, до складу якого входять об'єкти інтелектуальної власності, які згідно із законодавством України можуть охоронятися самостійно або в сукупності з іншими об'єктами: комп'ютерна програма (програмний код), знаки для товарів і послуг (торгові марки), графічне оформлення та зовнішній вид (дизайн) Сервісу, принцип дії Сервісу (алгоритм). Усі права інтелектуальної власності на Сервіс загалом та його окремі елементи належать Компанії.

5.2 Графічне оформлення та зовнішній вигляд (дизайн) Сервісу є результатом творчої художньої діяльності в сфері художнього конструювання та охороняється відповідно до законодавства України.

5.3 Усі права інтелектуальної власності на Сервіс та його складові частини належать Компанії та охороняються зокрема, але не виключно, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», а також іншими нормативно-правовими актами та відповідними міжнародними угодами та конвенціями.

5.4 Користувачеві заборонено використовувати Сервіс та/або його складові частини будь-якими способами, які порушують права інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб.

5.5 Будь-яке використання розміщених на Сервісі об'єктів права інтелектуальної власності (в тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об'єктів) без дозволу Компанії або іншого належного правовласника є незаконним та може бути підставою для судового розгляду та притягнення порушників до відповідальності відповідно до законодавства України.

5.6 Категорично забороняється створювати сервіси, які візуально та функціонально будуть ідентичними Сервісу та створюватимуть (можуть створити) у Користувачів хибну уяву про використання Сервісу Компанії. У разі створення подібного або ідентичного сервісу та отримання комерційної вигоди від його використання, всі кошти, отримані внаслідок таких дій, мають бути перераховані на рахунок Компанії.

5.7 Право використання Сервісу обмежується правом Користувача користуватися його корисними властивостями в межах функціонального призначення і не передбачає можливості використовувати Сервіс або окремі його елементи у будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цим Договором.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

6.1 Користувач розуміє та погоджується з тим, що:

     6.1.1 Компанія не є організатором та/або ініціатором угод між Користувачами. Усі правочини укладаються безпосередньо між Користувачами.

    6.1.2 Компанія не є учасником правочинів між Користувачами, а Сервіс є виключно інформаційною платформою. Жодне положення цього договору не може тлумачитися як встановлення між Компанією та Користувачами відносин спільної діяльності, трудових відносин та будь-яких інших відносин, безпосередньо не визначених цим договором.

    6.1.3 Компанія не бере участі у спорах (зокрема судових) між Користувачами Сервісу.

6.2 Послуги Компанії надаються «as is» («такими, як вони є»). Користувач розуміє та визнає, що невідповідність результату надання Послуг Компанією очікуванням Користувача не є фактом неналежного надання таких Послуг Компанією.

6.3 Компанія не несе відповідальності за виконання зобов'язань Користувачами між собою та/або з третіми особами, отже, Компанія не несе відповідальності за шкоду (збитки) будь-якого характеру, завдані Користувачам будь-якими третіми особами під час використання та/або через використання Сервісу.

6.4 Компанія не несе відповідальності за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника щодо діяльності Виконавця з виконання робіт та надання послуг для Замовника. Якість, безпека, законність та відповідність роботи або послуги, що замовляється Замовником та (або) пропонується Виконавцем, їхньому опису перебуває поза контролем Компанії.

6.5 Усі розрахунки за надані послуги/виконані роботи здійснюються безпосередньо між Користувачами, без залучення Компанії, отже, факт неотримання Виконавцем плати за надані Замовнику послуги/виконані роботи не вважається неналежним наданням Послуг Компанією.

6.6 Компанія не несе відповідальності за матеріали, відомості, інформацію, що розміщуються Користувачами на Сервісі.

6.7 У разі виникнення претензій у Користувачів між собою вони зобов'язуються висувати такі претензії самостійно, без необхідності залучення Компанії, а також звільняють Компанію від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій щодо відшкодування шкоди, збитків, витрат тощо, які виникли внаслідок таких претензій.

6.8 Користувач самостійно в повному обсязі несе відповідальність за всі ризики, пов'язані з використанням Сервісу. Користувач має усвідомлювати, що його контрагент може розміщувати на Сервісі неправдиву/неточну інформацію та/або видавати себе за іншу особу, через що Користувач має бути обережним і раціональним під час використання Сервісу.

6.9 Компанія не несе відповідальності за неправомірні дії третіх осіб, за будь-які пошкодження пристроїв або програмного забезпечення Користувача, що виникли внаслідок використання Сервісу, за відсутність можливості користування Сервісом через причини, що не залежать від Компанії, а також внаслідок порушення Користувачем умов цього договору.

6.10 У разі виникнення будь-яких несправностей у роботі Сервісу Компанія вживатиме всіх можливих заходів для їх найшвидшого усунення. Водночас Користувач погоджується, що використання Сервісу може бути обмежено через випадкові технічні помилки, внаслідок дії форс-мажорних обставин та/або з інших причин, які не залежать від Компанії.

6.11 Компанія не гарантує функціонування Сервісу на конкретній апаратурі або пристрої. Користувач самостійно несе відповідальність за придбання та оновлення сумісної апаратури та пристроїв, необхідних для належного отримання Послуг Компанії, а також для отримання будь-яких оновлень Сервісу.

6.12 Компанія не несе відповідальності за можливі збитки та/або упущену вигоду Користувачів або третіх осіб, завдані внаслідок використання або неможливості використання Сервісу.

6.13 Компанія не несе відповідальності за дії Користувачів або третіх осіб, які порушують чинне законодавство України.

6.14 Компанія не несе відповідальності за інформацію та матеріали, що розміщуються Користувачами під час використання Сервісу.

6.15 Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені від імені Користувача під час використання Сервісу.

6.16 Бездіяльність з боку Компанії у разі порушення Користувачем умов цього договору не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів для захисту своїх інтересів у майбутньому, а також у будь-якому разі не свідчить про відмову Компанії від своїх прав у разі вчинення Користувачем аналогічних порушень у майбутньому.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Усі спори та розбіжності, що виникають під час виконання цього договору або у зв'язку з ним, вирішуються за допомогою переговорів між Компанією та Користувачем. Претензії Користувача розглядаються Компанією за умови їх викладення у письмовій формі та заявлення Компанії в межах 1 місяця від дня виникнення підстав для висування претензії. У разі висунення претензії з порушенням зазначеного строку Компанія залишає за собою право відмовити у розгляді та задоволенні такої претензії.

7.2 У разі неможливості досягти згоди за допомогою переговорів спір передається для вирішення в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.3 Будь-яка комунікація між Компанією та Користувачами здійснюється електронною поштою з використанням зареєстрованих електронних адрес сторін або за допомогою форми зворотного зв'язку. Зареєстрованою електронною адресою Компанії є [email protected].

7.4 Якщо внаслідок певної причини будь-які умови цього договору будуть визнані недійсними, це не впливає на чинність або застосовність решти умов договору.

7.5 Цей договір, додатки та відносини між Компанією та Користувачами регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані договором та/або додатками, регламентуються положеннями чинного законодавства України.